SAADET GENÇLİĞİ “KÜLTÜR VE MEDENİYET” İLE BAŞLADI26 Ekim 2017, Perşembe

Teşkilat mensuplarının her yönden donanımlı olması gerektiğini belirtiyorlar. Bu amaçla toplanan teşkilat mensupları, Divan Kitap Kafe’de bir araya gelip, eğitmen Ömer Bektaş’la birlikte “Kültür ve Medeniyet” kitabının tahlilini gerçekleştirdi. Kitaba notlarını hazırlayıp gelen teşkilat mensupları Nurettin Topçu’nun birkaç kuşak öncesinde belirttiği sorunların hâlen devam ettiğini belirtti. Ayrıca bu kitabı öncelikle tüm yetkililerin sonra tüm vatandaşların okuyup ders çıkarması gerektiğini belirttiler. Zira belirtilen notlardan biri şöyle dile getirilirdi: “Bugün çarpışan iki zihniyetten biri muayyen kitapların yazdığı şekilde düşünmeyeni, tenkit ve zekâ hürriyetini küfürle itham eden, serbest düşünmemekte dinî fayda arayan hurafeci zihniyettir. Diğeri ise, kendini inkılâpçı diye vasıflandırdığı halde, düşünüş tarzında ve metotlarında evvelkine nazaran hiçbir inkılâp yapmamış, filân veya filânın düşündüklerine aykırı fikirleri olanları millî kâfir sayan, her vasıta ile, hem de medenî vasıtalarla fikirler katleden, kitap yakan kara kuvvetin taşıdığı zihniyettir.”

Sohbet havasında geçen buluşmanın sonunda ise bir sonraki ayın hedef kitap‘ı üzerinde konuşuldu. 

Bu haber toplam 1109 defa okundu.