ADALEEEETTT.!!!! yazısını arkadaşına e-posta gönder

Adınız : Kimden : Kime :
Mesajınız :

ADALEEEETTT.!!!! 16 Kasım 2017, Perşembe

Bir millet ancak adaletle medenileşir, ebedileşir. Adalet bulunmayan yerde gerilik, kötülük zulüm ve huzursuzluk vardır. Bir memlekette adalet kurumları sağlam kaldıkça diğer kurumların ciddi surette bozulmalarına imkan yoktur.

                      Eğer bir memleket halkı adalete inanmaz hale gelirse adalet kurumlarının halkın itimadını sarsacak işler yaptığı görülürse o rejim çürümüş demektir. Anarşi ve terör baş gösterir . Herkes kendi hakkını aramaya kalkarsa o rejim batar.

                      Bu gün adalet mevhumunun en yüksek ifade vesilesi adliye olmuştur. Dünyada adalet kadar ilahi hiçbir erdem yoktur. Adalet hava gibidir.Onsuz yaşanmaz.Adli kudret kadar vatandaşlar üzerinde doğrudan doğruya etkili olan hiçbir kuvvet yoktur. Bu kudreti elinde bulunduranların metin, zeki, anlayışlı, alçak gönüllü, kudretli ve uyanık olmaları gerekmektedir.

                        Hakimlik mesleği kadar dünyada hiçbir meslek yoktur ki kutsi ve ilâhi olsun. Dünyada adliyeciler kadar milletin ızdıraplarını damla damla içine doldurmuş, o acıları yudum yudum içmiş kim vardır? İşte bunun için hakim olmak Allah’a (c.c.) yaklaşmaktır.

                         Bu Türkiye, bir hukuk, hak ve adalet devleti haline gelme gayreti içerisindedir. Cumhuriyet Türkiye’sinin yoksulluk içerisinde bulunan adalet kurumlarının tam bir huzur ve bağımsızlık içinde çalışması adli kudreti elinde tutanların şahıslarında görülen kusurların  ortadan kaldırılması, antidemokratik olan adli mevzuatın islah edilmesi ve adliyelerin yeterli bina, personel, araç, gereç bakımından çağın gerektirdiği şekilde donatılması halinde Türk hakimleri adli ve bi-taraf karar vereceklerdir.

                        Zenginliğin barışın ve sosyal adaletin hüküm sürdüğü bir dünya oluşturma isteği yine her zamanki kadar soylu ve her zamanki kadar geniş biçimde paylaşılan bir istektir. Fakat böyle bir dünya eski temeller üzerinde yükselemez.

                        Bu hususla ilgili Allah c.c.

  • ’Titizlikle ayakta tutan, adaleti ile şahitlik eden kimseler olun.Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun . Bu Allah’a c.c. karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah’a karşı gelmekten sakının.’’
  • ‘’Şüphesiz Allah c.c. adaleti iyilik yapmayı yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye  öğüt veriyor. Nahl:90’’
  • ‘’Sen Allah’ın c.c. yasasında asla bir sapma göremezsin. En’am 99’’ diyor.

                      Birde adaletle ilgili güzel sözlerden bahsederek yazıma son veriyorum..

-Nerede güzel eserler sunulmuş uyum vardır orada adalet ve erdem hüküm sürer.

-Adalet ..Onurlu yaşamak, başkasına zarar vermemek, herkese kendisine ait olanı vermektir.

-Adaletli sultan yeryüzünde Allah’ın c.c. gölgesi ve mızrağıdır.

Allah c.c. herkese hazreti Ömer’ in adaletini nasip etsin inşallah. Amin