HERKES GÖREVE! yazısını arkadaşına e-posta gönder

Adınız : Kimden : Kime :
Mesajınız :

HERKES GÖREVE! 2 Kasım 2017, Perşembe

Türkiye cumhuriyetimiz büyük Türk milletinin mücadelesi ve istiklal savaşı ile kazanılmış hak ve hukukuna, varlığına, hürriyetine, egemenliğine hizmet için vatandaşlarımızı aydınlatmak, bilgilendirmek egemenliğine milli değerlerine güvenliğine ve savunma gücüne hizmet için vatandaşlarımızı aydınlatmak bilgilendirmek Türk cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatmak ve yüceltmek milli görevlerimizden olmalıdır.

         Milletimizde oluşan sosyal doku bozuklukları güven duygusunun yitirilmesine ve milli değerlerin anlam kaybına ve kavram kargaşasına sebep olmaktadır. Bunların engellenmesi için her türlü önlemlerin alınmasını sağlamak  milletimizi uyandırmak ,moral değerlerini yüceltmek zorundayız.

          Milli kültürümüzün gelişmesini ve zenginleştirilmesini ve güçlendirilmesini sağlamak, milletimizi uyarmak oluşan yüksek medeniyetimizin gelişmesini medeniyetimizin temeli saymalıyız. Milli güç unsurlarımızı topluca dengeli ve adil bir şekilde kuvvetlendirecek her türlü mücadelede etkinlik sağlayacak çaba ve faaliyetleri desteklemeliyiz.

           Milletler arası ilişkilerde temel olmak devletimizin ve devletlerle yapacağı anlaşma ve çalışmalarda eşitlik ilkesine göre hareket etmesini sağlamalıyız.           Daha önce hangi düşünceyi benimsemiş, hangi oluşum içinde yer almış olursak olalım, fikirlerimizin doğruluğuna inanan herkesin vatanımız dediğimiz bu topraklarda bir araya gelmesini sağlamalı ve milli güç birliği oluşturmalıyız.

            Kurtuluş savaşımızın ve milli mücadelemizin mazlum milletlere örnek olduğumuz asla unutulmamalı. Milli duygularını hassasiyetini gevşetmek güvenlik ortamını oluşturmak, milli değerleri anlamsızlaştırmak için milletimizin düşmanları her türlü bilişim ve iletişim araçlarını bilim, sanat, özgürlük, insan hakları ve demokrasi adına kullanmaktadırlar.

            Türk cumhuriyetleriyle yaşanan tecrübe yeterli olmalıdır.Türk cumhuriyetleri ile dilde, fikirde, işte birlik mutlaka sağlanmalıdır. Avrupa birliği yerine  korkmadan Türk birliği diyebilmeliyiz. İnsanlarımız gelecek ile ilgili düşünmeye teşvik edilmelidir.            Ortadoğu , Asya, Avrupa ve Afrika araştırmaları enstitüleri kurulmalıdır. ABD, rant araştırma merkezi zemin oluşturma ve taraftar bulma bakımından bilhassa yakından izlenmelidir.

             Haritaya bakmayı, coğrafi, kültürel, siyasi etnik haritaları okumayı öğrenmeliyiz. Türkiye daha önce gözlemci olarak bile katılmadığı Ortadoğu barış sürecine aktif bir taraf olarak katılmalıdır. Çünkü bu süreç sadece bir Arap –İsrail anlaşmazlığı değildir. Sonuçları sadece bölgesel etniklik açısından değil, güvenlik parametreleri açısından önemlidir. Çünkü bu süreç Kıbrıs, Filistin ve PKK meseleleri birbirini etkilemektedir. Türkiye Avrasya, Avrupa ve Ortadoğu bölgelerine belli koridorlar açacak şekilde davranmalıdır.

              Bu bağlamda gerek Türk milletimize ve bizleri idare eden idarecilerimize çok büyük görevler düşmektedir. Hep beraber ülkemizin yaşamı ve geleceği açısından herkes üstüne düşenleri müsbet olarak yapmalıdır. Zira Başka TÜRKİYE yok. Ülkemize ve neslimizin geleceğine iyi zeminler hazırlamak üzere herkes göreve. Saygılarımla..