BALIK BAŞTAN KOKARSA yazısını arkadaşına e-posta gönder

Adınız : Kimden : Kime :
Mesajınız :

BALIK BAŞTAN KOKARSA12 Ekim 2017, Perşembe

“Vergilerin % 10’u faize gidiyor… OVB’ye göre gelecek yıl (2018) merkezi yönetim bütçesinin 65.9 milyar lira açık vermesi beklenirken; 2019’da 73.2 milyar lira açık bekleniyor.” (Mehmet Şimşek / Maliyeden Sorumlu Başbakan Yardımcısı)  Her zaman açık veren bir bütçe. Alınan vergilerin % 10’unu, borcuna faiz ödeyen bir ülkenin ekonomisinin, her gün mevcut uygulamalarla biraz daha dibe vuracağı muhakkaktır.Ülkemizin bir türlü sanayileşememesi, böylece istihdamı halledememesi sonucu oluşan bu açığı, mevcut iktidarın kapatması ve milleti soluklanabilme noktasına getirmesi son derece zor görünüyor.

          Aslında borç alınan paralar için vergiler toplamının % 10’unu faize vermek, ekonominin iflası demektir. Bunun aksini dillendirmeye çalışmak, gerçekleri kamufle etmekten ibaret olup, iktidarı beklenilen akıbetten kurtaramaz.Bunun için ‘Denk Bütçe’ yapabilecek yeni ve dinamik hükümetlere ihtiyaç vardır. Bu adaylar yakında siyaset alanında ortaya çıkacak, nöbeti devralabilecek ve milletin yüzünü de güldürecektir. Çünkü nesli cedid yeninden geliyor.

          Peygamberimiz buyurur ki; “İktisatçı olunuz, zira iktisatlı olan hiçbir topluluk fakir olmaz.” (Kenzü’l-Ummâl)* Diğer önemli bir hususa temas edecek olursak; Saadet Partisi yöneticilerinin son derece apolitik davranışı, Milli Görüşün banisi merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın evladı ve varisi Dr. Fatih Erbakan ve arkadaşlarına karşı takındıkları cibilli tavırlar, gazetelerde bahis konusu edilen ihtilafları doğurmuştur.

          Saadet Partisi Genel Merkezi ve makam arabası, bildiğimiz kadarıyla Dr. Fatih Erbakan’ın ailesine ait olduğu halde, mahkemelere önce koşanların, şimdi meydana gelen sonuçtan şikayet etmeye hakları yoktur. Bu meselenin gündeme getirilmesi de, yeni bir oluşumun üzerine gölge düşürme gayretinden neşet etmektedir. Böylece taban manipüle edilmek, tüm beceriksizliklerinin faturası da Dr. Fatih Erbakan ve arkadaşlarına yükletilmek istenmektedir.

          Bahis konusu yöneticilerin büyük bir bölümü, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın suiistimalinden dem vurmuş, tabandan tepki alınca da bu sefer evlat Dr. Fatih Erbakan hedefe alınmıştır. Bu ayrıştırıcı düşüncede olanların, hâlâ merhum Erbakan’ı suçlayıcı ifadeleri kullanmaktan çekinmeyenlerle saf tutanların, Milli Görüşçü olma iddiaları boşlukta kalır, kalmaya da mahkûmdur.Malumdur ki, herkes sahibi olduğu malı korumak ister. Bunun ayıplanacak bir tarafı da olmaz. Ayıplanması gereken, haksız davalarla Genel Merkezi ve Genel Merkeze ait arabayı, ele geçirmeye çalışmaktır.

         *Gazetelerde haber konusu yapılan diğer bir husus da, internet ortamında dolaşan, büyük çoğunluğu AKP’de hizmet vermiş olanların Bylock kullandıkları iddiasıdır. Bugüne kadar Ak Parti yöneticilerinin bu konuda bir tekzibi de olmadığına göre, olay biraz daha netleşmekte ve derinleşmektedir. Bu durumu örtbas etmek içinse önce Büyükşehir Belediye Başkanları silkelenmekte, üzerlerine siyasi baskı kurulmaktadır. Bu arada ifade edelim ki, Sayın Kadir Topbaş’a da büyük haksızlık yapılmıştır. Suçlular varsa, 13 seneden beri, niye bu suçlular kapı dışı edilmediler? Şimdi ise metal yorgunluğu söylemi ile olaylar kamufle edilmeye çalışılmaktadır. Çünkü yine asıl suçlular perde arkasında saklanmaktadır.

          Millet oynanan bu oyunu asla onaylamamaktadır. Çünkü balık baştan kokarsa, ilgililerce tedbirler zamanında alınmazsa, hataların önlenmesi mümkün değildir.Selam doğru yola uyanlara olsun.(Taha/47). İsmail Müftüoğlu Cağaloğlu –