DOĞU/BATI SENTEZİNDE TÜRKİYE’NİN AB MACERASI6 Aralık 2016, Salı

Avrupa Parlamentosu’nun hiçbir bağlayıcılığı olmayan Türkiye-AB müzakerelerini donduran kararı aslında Avrupa bloğunun öteden beri beslediği Türkiye karşıtlığının bir tezahürüydü. Avrupa bloğu diyorum çünkü; bu gruba dâhil olan Avrupa ülkeleri giderek kendilerini dünyanın merkezi gibi görmeye başlıyor. Bu tektipçi/pagan yaklaşım marjinalleşmeyi ve kutuplaşmayı da beraberinde getiriyor.

Dikkat edin şu an dünyada AB bloğu, Amerika ve Ortadoğu olmak üzere iki farklı cephede bir güç kavgasına soyunmuş vaziyette.  Ekonomik ve insani boyutları bulunan bu güç savaşının Avrupa tarafından bir varoluşsal niteliğe büründürülmesi dünya üzerinde yaşanan savaş, katliam ve zulümlerin en birincil sebepleri arasında.

AB-ABD arasındaki çekişmenin en temel nedenlerinin başında şüphesiz “para” gelir. Avrupa Birliği’nin Euro bölgesinin güçlendirilerek ABD’nin dünya üzerinde kurduğu dolar hakimiyetinin etkilerini kırmaya çalıştığı aşikar. Zaten AB’nin kuruluşundaki amaç ve varılmak istenen asıl ve nihai hedef de bu.

AB ülkeleri kendi içlerinde kurdukları imparatorlukta birbirlerinin arkasını kollayarak ithalat ve ihracatı aralarında kurdukları sistemle yürütmeye çalışıyorlar. Burada kurulan/kurulmak istenen ekonomik dengeyle dünya pazarına açılıp portföylerini genişleterek Euro/Dolar paritesindeki dalgalanmaların önüne geçmek ve Euro’yu dünya piyasasında dolar kadar, hatta dolardan daha değerli bir para birimi haline getirmek AB’nin tek hayali.

Fakat tabi hayaller gerçekle örtüşmüyor çoğu zaman. Bugün AB’nin ekonomik açıdan Almanya çizgisine mahkumiyeti, İngiltere’nin Brexit kararı, Yunanistan’ın çöküşü ve İtalya gibi birliğin daimi ortaklarının yaşadığı sıkıntılar AB’nin kırılgan yapıya doğru evirildiğinin bir göstergesi.   

AB’nin ikinci büyük savaşı ise Ortadoğu coğrafyası ile… Suriye’de kanlı iç savaş beş yıldır devam ediyor. Halep’te bir insanlık dramı yaşanıyor. Türkiye 3.5 milyon Suriyeli ’ye ev sahipliği yapıyor fakat AB sığınmacılar konusunda bugüne kadar Türkiye’ye verdiği hiçbir sözü tutmadı. Geri kabul antlaşması ekseninde Türkiye ile yürütülen müzakerelerde sorumluluklarını yerine getirmeyen AB’den son gelen “Türkiye ile müzakereleri mültecilerin kabulüne dayandırmak hataydı” açıklaması aslında ne kadar “insancıl” olduklarının da açık delili.

Avrupa Parlamentosunun kararı Türkiye’nin kendisine yeni bir yol haritası çizmesini gerektiriyor. Bu minvalde tabi ki yeni stratejik ortaklıklar, ekonomik/siyasi/kültürel manada yeni ilişki ağları kurulacaktır. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken husus şu ki;

Türkiye Asya ile Avrupa arasında sosyal/siyasi/diplomatik/ekonomik v.s birçok alanda köprü/geçiş ülkesi olmasının yanında aynı zamanda Doğu ile Batı medeniyetlerinin birleştiği, stratejik olarak Batı’ya ne kadar yakın dursa da; tarihi ve kültürel bağlamda Doğu medeniyetini besleyen/Doğu medeniyetinden beslenen bir birikime sahiptir.

Bugüne kadar yönümüzü hep Batı’ya çevirdik fakat rahmetli Cemil Meriç’in “Işık Doğudan Gelir” uyarısına rağmen Doğu’yu ihmal ettik. Medeniyetin ve uygarlığın beşiği olarak Batı’yı, geri kalmışlığın ve çağa ayak uyduramayışın adresi olarak hep Doğu’yu referans aldık. Oysa ki, bugün Batı’yı Batı yapan temel etmen uzun yıllar Doğu’dan beslenerek kurguladığı medeniyet felsefesiydi ve biz de yani Büyük Osmanlı Devleti bu medeniyetin oluşmasında önder/lider güç konumunda idik.

Sahip olduğu bilgi-birikimi göz ardı etmeyerek tarihsel kimliğinin de farkındalığıyla Türkiye; Asya’dan Avrupa’ya, Ortadoğu’dan Afrika’ya kadar çok geniş bir coğrafyanın lider ve bilge ülkesi olabilecek yeterliliğe fazlasıyla haizdir.

İhtiyacımız olan tek şey,  bu yeterliliğin farkına varabilmek.

O kadar!