BİREYSEL SORUNLAR TOPLUMSAL ÇÖZÜMLER28 Kasım 2016, Pazartesi

                                                                       - 1 -

Gündemi yoklayıp geçti çocuk istismarı hadisesi. Artık teğet mi geçti içimizden mi geçti bilmiyorum. Çok sürmez bireysel yankıları toplumsal mecrada sözel ve görsel medya tarafından tekrar tekrar pişirilip önümüze getirilecektir muhakkak. Soruna çözüm bulmak yerine sorunu erteliyor olmamız bunun en büyük kanıtı. Demek ki üzerinden yapılacak primlerin sonu gelmemiş. Hadisede hala can kan var ki yasa tasarısı ile aranan çözüm önüne dikilen toplumsal refleks yüzünden geri çekildi. Demek ki zaten inanılmıyordu çözüm olduğuna.

Çok zaman olmadı; sokağın bozulmaya doğru gitmesini fırsat bilen gölgeler mahalle baskısı adı altında psikolojisi sarsıntıda olan sokağın damarlarına ilk zehri verdiler. Gözden kaçırdığımız konu; sokak kendi bünyesinde ki rahatsızlıkları yine kendi içinde çözebilen bir organizmaydı. İçeride ki bireysel rahatsızlıkları gerek komşuluk anlayışı ile gerek mahallenin abla, amca, ağabeyleri ile kendi tavında eritebilen bağışıklık sistemine sahip bu organizma bireysel özgürlük, gerici dinsel baskı gibi zehirler ile şahsına münhasır özelliklerini kaybetmiştir. Bağışıklık sistemi çöken sokağın içeride ki sorunlara olan duyarsızlığını fırsat bilen gölgeler meseleleri toplumsal çerçevede değerlendirip çözümleme yoluna gittiler. Bu gün hala yaptıkları budur. Örnek vermek gerekirse; bir mahallede cinsel istismar sorunsalı varsa bu bireysel bir sorundur. Topraklarında yaşadığı devlet bunu toplumsal boyuta taşımadan kendi içerisinde tedavi edebiliyor olmalıdır. Psikolojik tabanlı travmasal birçok yaşanmışlığın sonuçları farklı hastalıklar ve kişisel tepkilere sebep olabilir. Cinayet, tecavüz, aile bireylerine şiddet tepkilerden bir kaçı. Hangisi olursa olsun devletin mesele cereyan etmeden müdahale edebilmesi için bireylerini takip edebiliyor olması gerekir. Maalesef bu genel itibari ile yönetim şekillerinin hiç birinde gerçekçi sonuçlar vermez. Sokak dediğimiz canlı organizma burada devreye giriyor. Daha küçük bir bünyeye sahip olan sokak kendisini meydana getiren her organizmayı çok iyi tanır ve sorunlarını çözebilir. Elinden yetkileri almazsan.

Aldılar hem de ezerek aldılar. Saygınlığını ve güvenilirliğini kaybettirdiler herkesin gözü önünde.

Özel ilgi, bireysel müdahale gerektiren meseleleri toplumsal yasalar ile çözemezsiniz. Sorunları toplumsal düzeye getirmek halkın kendisine olan saygınlığını kaybetmesine sebep olur. Neticesinde; kitlesel paranoya daha kötü sonuçlar doğurabilir. Mutsuz insanlar yaratmak istiyorsanız güzel bir yöntem. Sokağı bozmaya bireylerden başlayan bu kanser sorunu toplumsal çözmeye çalışıyorsa çözmek istemiyor sorunu erteliyor demektir.

Ertelemeyelim.

Çözelim.