Herkes Haklı Mevsimi22 Mart 2016, Salı

“ Senin İçin Seni Kaybettim.” Bu yazıyı İstanbul, İzmir arasında bir kamyonun arkasında okudum. Ve kamyonun yanından geçerken de şoförü görebilmek için bayağı çaba sarf ettim.  Çünkü çok derinliği olan, çok hesabı- kitabı yapılmış bir sözdü. Bu hareketi yaptıktan sonra insanlık adına işlerin ne kadar zor ve geriye dönülmez olduğunu da düşünmeden edemedim...

 Beni kamyon şoförünü görmeye iten durum modern eğitimin kendinden başkasına bilgili olma hakkı tanımamasıyla ilgiliydi. Yani insanların aynı tip eğitilmesi, aynı tip eğitilenlerin oluşturduğu iş sahalarında aynı tip bilgilerle çalışmaları, eğitilenlerin düşünce ya da fikir üretebileceği savı modern eğitim almamışları sahadan silmişti.

Kimse kendini ikna edildiği şeyin aksi olamayacağı konusunda paralamasın. İnsanı fotokopi bilgilerden geçirerek bu dünyadaki sırasını savmasına ikna etmekti, eğitilmemişi dışlamak…

Çünkü iknada eşitlik ilkesi yoktu. Bu modern bilgiyle eğitilmedeki eşitlik ilkesinden yoksun bırakılanlar dünyanın sorunuydu.

  Sığ bir şeklide bakarsak doğru, modern eğitim insanlığı kurtaracak. Ama çok derinden baktığımızda bu eşitlikten yoksun kalanlarında yine insanlığı kurtarmaya çalışan modern eğitim düşüncesini, üzerinde uygulanan insanları rahatsız ederek, ellerindeki durumu gözden geçirtecekti.

  Bütün köşeler tutuldu, dünyadaki modern eğitimden pay alamayanlar belirli alanlara istiflenip sadece beden güçlerinden faydalanılmaya bırakıldı. Kamyon şoförü de bunlardan biri olduğu için aklı böyle yazılara ermezdi…

   Şurada bir şey akla takılıyor, tanrının gönderdiği insanlar insanların sınavından geçemezse yine tanrının nimetlerinden doyacak, ona verilen yaşam süresini bitirecek kadar faydalanabiliyorlar. Yani dünya insanlar tarafından ele geçirilmiş durumda görünüyor.

 Ve tabii birde soru geliyor aklına; ”Acaba tanrı güçlülerimi seviyor?”

  Geçenlerde sokaktaki dilencinin yanında bir yere bakıyormuş gibi yaparak biraz durdum. Onu izlediğimde tanrının dilencilerden nefret ettiğini düşündüm, çünkü kendisinin yarattığı muhteşem canlısını çok aşağılık bir hâle sokarak süründürüyordu…

 İnsanı öldürmenin, intiharın onun tarafından yasaklanasıda böyle bir mesaj veriyor, ”içinde hoplayıp zıpladığın düzenek sana ait değildir.”

Oğlum yeni bir hukukçu!  Ona dünyanın hâlini, kişisel hâllerimiz ve çevrede gözlemlediklerimizi sorduğumda şöyle bir cevap verdi. “ Şu an herkes kendini haklı görüyor! Bu görüş devam ettiği sürece bundan kaynaklı olaylarda sürecektir!  Herkesin haklı olması bir kaostur, insanlığın tıkanmasıdır, şiddetin, savaşın en büyük nedenidir.”

 Benim, Senin İçin Seni Kaybettim” yazısını kamyonuna asan şoförü merak etmem bu kaosu tetikleyen milyarlarca faktörden secdece birisidir. Ve bu mevsim, ”herkes Haklı Mevsimi’ dir. Pebi…